Fenntartható befektetések

Fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos politikák átláthatóságáról szóló tájékoztatás

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 Rendeletének (a továbbiakban SFDR) 3. cikke alapján ezúton tájékoztatja az Alapkezelő által kezelt alapok Tisztelt Befektetőit, valamint az Alapkezelő portfóliókezelt és befektetési tanácsadásban részesülő Ügyfeleit a fenntarthatósági kockázatoknak az Alapkezelő befektetési döntéshozatali eljárásaiba és portfóliókezelt Ügyfeleinek adott befektetési tanácsaiba történő integrálására vonatkozó politikáiról.

Az Alapkezelő az Eurizon Capital csoport tagjaként nem fektet be sem a portfóliókezelési, sem befektetési tanácsadási, sem a befektetési alapkezelési tevékenység keretében olyan értékpapírokba, amelyek az Eurizon Capital által rendszeresen felülvizsgált, a társadalmi felelősségvállalás ellen súlyosan sértő, emberiesség ellenes vagy azt veszélyeztető tevékenységet folytató vállalkozások listáján szerepelnek.

Az Alapkezelő az SFDR 4. cikke alapján ezúton tájékoztatja az Alapkezelő által kezelt alapok Tisztelt Befektetőit, valamint az Alapkezelő portfóliókezelt Ügyfeleit, hogy az Alapkezelő befektetési döntéseinek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait jelenleg értékeli, ám a befektetési döntésekben még nem veszi figyelembe.

Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok nem tartoznak az SFDR rendelet 8. cikke (1) bekezdésének vagy 9. cikke (1), (2) vagy (3) bekezdésének hatálya alá. Fenntarthatósági (ESG) kockázatok a környezeti (E), társadalmi vagy szociális (S), illetve vállalatirányítási jellegű (G) kockázatokat jelentik, amelyekhez tartozó események, helyzetek, körülmények bekövetkezése negatív hatást válthatnak ki az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok befektetéseinek értékére. Az Alapkezelő a fenntarthatósági kockázatokat nem önálló kockázati kategóriának tekinti, ugyanis a fenntarthatósági kockázatok az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok portfóliójában található pénzügyi eszközök kockázatai között jelennek meg, amely pénzügyi eszközök értéke, árfolyama nemcsak a kedvezőtlen makrogazdasági, politikai, tőkepiaci, egyedi vállalati események stb., hanem a fenntarthatósági kockázatok hatására is jelentősen csökkenhet. Az Alapkezelő a fenntarthatósági kockázatokat értékeli az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok hozamára gyakorolt valószínű hatásait az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok befektetéseinek kockázat/hozam értékelése során, azonban az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok befektetési döntéshozatali folyamataiba a fenntarthatósági kockázatokat nem integrálja, azaz a CIB Esernyőalap Részalapjaira, a CIB Talentum Totál Return Alapok Alapjára, a CIB Euró Talentum Totál Return Alapok Alapjára és a CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalapra vonatkozó befektetési döntések során nem veszi figyelembe a fenntarthatósági kockázatokat és azok hatásait. A fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatali folyamatokba integrálása alatt a releváns és lényeges fenntarthatósági kockázatok szisztematikus és befektetési céljával arányos figyelembevételét értjük a befektetések értékelése, illetve a befektetési limitek kialakítása során. Az Alapkezelő a befektetési döntéshozatali folyamataiban ilyen szempontokat alapelvi szinten érvényesít az Eurizon Capital etikus befektetésekre, többek között a társadalmi felelősségvállalás ellen súlyosan sértő, emberiesség ellenes vagy azt veszélyeztető tevékenységet folytató vállalkozásokra vonatkozó csoport szintű gyakorlatának alkalmazásával, azonban a befektetési döntéseket elsősorban gazdasági, pénzügyi szempontok, a várható hozamra gyakorolt kockázatok alapján hozza meg. Az Alapkezelő meggyőződése, hogy hosszabb távon a releváns és lényeges fenntarthatósági kockázatok szisztematikus figyelembe vétele teljesebb körű elemzésekhez és megalapozottabb befektetési döntésekhez vezet. Azok a vállalatok, országok, gazdasági régiók, amelyek fenntartható módon bánnak az erőforrásaikkal, valószínűsíthetően gazdaságilag is jobban fognak teljesíteni azokhoz képest, mint amelyek nem fektetnek hangsúlyt erre. Ebből következően hosszabb távon a fenntarthatósági kockázatok befektetési jelentőséggel bírnak, és így befektetések fundamentális, értékalapú elemzésének részét képezik. Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok esetében az Alapkezelő a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági kockázatait nem integrálja, mert a szükséges szervezeti, technikai és humán erőforrások még nem állnak rendelkezésre. A CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap, CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Euró Futball Származtatott Alap, CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Élvonal Származtatott Alap, CIB Euró Élvonal Származtatott Alap, CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja, CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja, CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja, CIB Európai Részvények Származtatott Alapja, CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja, és CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja, CIB Egészségipari Származtatott Részalap esetében az Alapkezelő a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági kockázatait nem integrálja, mert az Alapkezelő az Alap portfólió-összetételét a Kezelési szabályzatának 11., 12. és 31. pontja szerinti befektetési célok elérése érdekében az Alap befektetési időszakát és az SFDR rendelet hatálybalépését megelőzően alakította ki és a futamidő során ennek megfelelően valósítja meg. Az Alap portfólió-összetételére vonatkozó további kockázatvállalásokra, befektetési döntéshozatalra nem kerül sor, így érdemi fenntarthatósági kockázatok felmerülése esetén sincs lehetősége az Alap hozamát termelő Opció mögöttes pénzügyi eszközeit értékesíteni.

Budapest, 2021. április 12.

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.